Eduard Molner, cap d'estudis del Grau en Arts Escèniques, defensa la seva tesi doctoral

El dilluns 10 de juliol Eduard Molner defensarà la seva tesi doctoral “El Paral·lel fent país: impacte i percepció de l’oferta escènica del Paral·lel 1892-1936” davant d’un tribunal format per Enric Gallén, Jordi Casassas i Jordi Xifra. La tesi ha estat dirigida pel catedràtic d’història contemporània Andreu Mayayo i constitueix el primer estudi acadèmic sobre l’oferta escènica de la gran avinguda de l’espectacle popular barcelonina, i el seu encaix en la vida cultural i política catalana durant el primer terç del segle XX.

La tesi doctoral estudia entre altres temes l’impacte de l’aparició del cinema sonor en l’espectacle popular en viu. Aquesta és una de les línies d’investigació del grup de recerca de l’Escola Universitària ERAM, les interrelacions entre teatre i cinema o entre audiovisual i escena. Com és sabut, el Grau d’Arts Escèniques de la Universitat de Girona impartit a l’Escola Universitària ERAM, és el primer títol d’arts escèniques universitari de Catalunya.